Biobaserad framtidsvision

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-28
Skogsindustrierna har tagit fram Ekoportal2035 som inspirationsmaterial för investerare, såväl företag som offentliga forskningsfinansiärer. Det är en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum.

En miljösmart cykelhjälm – helt gjord av förnybar skogsråvara. Det stötdämpande skummaterialet i hjälmen består av nanocellulosa och visar möjligheterna att ersätta resurskrävande och oljebaserade material som plast.

Ekoportal2035 visualiserar en miljö som till så stor del som möjligt baseras på material och produkter från förnybara råvaror. För att göra det mer påtagligt har varje produktidé fått ett eget "namn". Ekoportal2035 handlar bara om möjligheter, inte om problem, svårigheter eller hinder.

Se filmen om det nyutvecklade materialet ”ForestFoam” som den miljösmarta cykelhjälmen är gjord av.


Kontakta info@ekoportal2035.se med dina frågor, synpunkter och förslag!

Läs också om BioInnovation – den branschöverskridande satsningen på utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara.

Kontakt

Sara-Fridell.jpg
Sara Fridell Administration Näringspolitik08-762 72 75