Ekonomisk tillväxt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-08
Lönsamma och livskraftiga företag är en grundförutsättning för att arbetet med hållbar utveckling ska kunna genomföras. Skogsindustrin är en av de näringsgrenar som betyder mest för Sveriges samhällsekonomi och välfärd.

Branschens ambition är att stärka företagens konkurrenskraft och utveckla verksamheten i Sverige. Konkurrensen från länder med låga löne-, energi- och råvarukostnader har dock skärpts och svensk industri måste genomföra strukturrationaliseringar och kostnadsnedskärningar för att försvara sin konkurrenskraft.

Massabruk, pappersbruk och sågverk är tillsammans med skogsbruket kärnan i ett svenskt skogsindustriellt kluster som bidrar till tillväxten och utvecklingen inom många andra delar av landets näringsliv. Varje arbetstillfälle i skogsindustrin ger nästan två jobb i andra branscher som levererar till skogsindustrin.