Översikt över delbranscher i skogs-och träindustri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-01-28
  Produktionsvärde, miljarder kr Förädlingsvärde, miljarder kr Exportvärde, miljarder kr Antal anställda
Massa 16,4 4,4 16,1 3 019
Papper 84,6 23,3 65,7 21 361
Sågverk 55,5 14,3 27,5 13 800
Summa Massa, Papper, Sågverk 156,5 41,9 109,3 38 180
Pappersförpackningar 8,4 2,6 1,5 4 389
Träförpackningar 4,3 1,2 0,6 2 214
Summa Papper- och träförpackningar 12,7 3,9 2,1 6 603
Pappersprodukter (ej förpackningar) 12,2 3,8 6,3 4 654
Träskivor 3,2 0,9 2,0 1 417
Trähus och byggnadssnickerier 28,7 8,6 6,0 16 093
Övrig trävaruindustri 2,1 0,8 0,8 1 410
Summa Skogsindustri 215,4 59,8 126,5 68 357

 

Källa: SCB, Näringsverksamhet, uppgifterna avser 2007

 

Kontakt

Katrin-Heinsoo.jpg
Katrin HeinsooBranschstatistik08-762 72 42