Skogen tar inte slut

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-07
Många lever i tron att skogen kanske håller på att ta slut. Det stämmer inte. För varje träd som avverkas i Sverige planteras minst två nya och ibland fler än så. Krav på återplantering infördes redan i början av 1900-­talet i Sveriges första skogsvårdslag.

Tillväxten i våra skogar är större än uttaget, vilket innebär att virkes­förrådet ständigt ökar. Ökningen har pågått sedan 1920-­talet och vi har dubbelt så mycket virke i våra skogar i dag som vi hade för 100 år sedan.

Att vi använder vår skog är bra på flera sätt. Där vi ser den riktigt stora effekten är när trä blir produkter som kan ersätta andra, mer klimat­påverkande alternativ som stål och betong. I Sverige är vi duktiga trä­användare och använder nästan fem gånger så mycket trä per invånare än i övriga Europa.