Skogen och klimatet - kampanj 2009

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-07
Skogens förmåga att ta upp koldioxid är som störst i en växande skog. Detta är slutsatser av bland andra LUSTRA projektet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. När träd blir äldre avtar deras förmåga att lagra koldioxid. När träd dör och bryts ner i naturen frigörs koldioxid. När skog avverkas lagras kolet tillfälligt vidare i träprodukterna. Den stora klimatnyttan med träprodukterna är att trä är förnybart och kan ersätta andra material som orsakar större utsläpp.

Gå till Skogsindustriernas kampanjwebb här

Skogsindustriernas reklamfilm om klimatet

I februari 2009 började en reklamfilm från Skogsindustrierna att sändas på TV. Budskapet var att skogen och trä är bra för klimatet och avsändare för filmen var Skogen.

Reklamfilmen ingick som en del i Skogsindustriernas klimatkampanj och sändes på flera kanaler hela veckan och under februari - mars.

Se filmen här