Skogen gör nytta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-07
Skogen gör nytta både när den växer och när den används. Skogen och träprodukter fyller en viktig funktion när det gäller att minska mängden växthusgaser. Det beror på att trä är ett material som lever, växer och dör i samklang med naturens soldrivna kretslopp. Det gör att vi kan producera, använda och återvinna trä utan att vår miljö tar skada. Att använda trä är bara bra för vår natur.

Minst lika viktig som skogen är allt det som skogen ger oss. Trävaror till exempel. Koldioxid fortsätter nämligen att lagras även i virket. Genom att till exempel bygga ett trähus minskar miljöbelastningen under alla de år byggnaden står. Och byggna­der i trä är långlivade. I Sverige är det inte ovanligt med trähus som är mer än 100 år gamla. Dessutom kan trä ersätta betong, stål och andra material som under tillverkningen ger större utsläpp av koldioxid.

När ett trähus har gjort sitt som byggnad finns all den energi kvar som genom både solens och fotosyntesens hjälp lagrats i virket. Energin kan då till exempel användas för uppvärmning eller elproduktion genom att träet förbränns. Det är först då som koldioxiden återförs till kretsloppet.

Innan träet förbränns har förhoppningsvis många av husets delar kunna återanvändas och på så sätt har miljöpåverkan skjutits fram ännu ett tag. För ju längre tid träet kan användas desto längre blir effekten av kolsänkan. Det gäller förstås inte bara trähus utan allting som är tillverkat i trä. Under tiden har även nya träd planterats och bundit koldioxid när de vuxit upp.

använda trä