Styrkepositioner inom skoglig och skogsindustriell forskning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-03
Det danska analysföretaget DAMVAD har på uppdrag av Skogsindustrierna genomfört en studie med syfte att kartlägga styrkepositioner inom skoglig och skogsindustriell forskning i Sverige jämfört med forskningsresultat i Norden, Mini-EU (definierat som Tyskland, Frankrike, Holland och Österrike), USA/Kanada, Kina, Japan och OECD.

Sammanfattningsvis konstatera DAMVAD att Sverige har en framstående forskningsposition inom flera kritiska områden för bioekonomin.

Rapporten hittar du här