Forskningskarta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-03
Skogsindustrierna bedriver ett aktivt arbete för att påverka den svenska forskningspolitiken så att mer resurser satsas på behovsstyrd, teknisk forskning. För att få trovärdighet i vårt arbete krävs ett bra sifferunderlag. Vi har bett forskningsutförare i Sverige att hjälpa oss med det.

Resultat

Resultat av inventeringen för år 2014 finns här:
Den skogsindustriella forskningskartan (pdf)

Sammanfattande statistik finns i Skogsindustriernas faktasamling samt under presentationer.