Forskning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-04
Svensk skogsindustri är beroende av forskning i världsklass för att fortsatt tillhöra de världsledande leverantörerna av massa, papper och sågade trävaror.

I Skogsindustriernas forskningspolicy poängterar vi att fokus måste komma närmare produkterna, marknaderna och kunderna. Detta framgår av de skrifter med bl.a. exempel på forskning som vår forskningskommitté tagit fram, se vidare under Publikationer, men även under Seminarier.

Skogsindustrierna bedriver ett aktivt arbete för att påverka den svenska forskningspolitiken så att mer resurser satsas på behovsstyrd, teknisk forskning. Vi har gemensamt med branschen, forskningsutförarna och de offentliga forskningsfinansiärerna formulerat en Nationell Forskningsagenda, Se vidare länk till Nationella Forskningsagendan, NRA. För att få trovärdighet i vårt arbete krävs ett bra sifferunderlag, som vi redovisar under rubriken Forskningskarta.

Samarbetet inom EU blir allt viktigare, och Skogsindustrierna deltar aktivt i bl.a. den europeiska teknikplattformen för skogssektorn, läs mer under rubriken Europasamarbete. 

Branschgemensamma mål

Den svenska skogsindustrin har gemensamt antagit två mål rörande forskningsfinansiering:
• Branschens FoU-investeringar vid universitet, högskolor och institut ökar med 50 procent till 2012.
• Forskningsinvesteringarna fördubblas på lång sikt (2030).
 

Läs mer här 

Twitter Facebook LinkedIn