Återvinning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-05
Återvinning av pappersprodukter har pågått länge. Returpapper är en eftertraktad råvara för pappersproducenterna och ett viktigt komplement till nyfiber från skogen.

Förbrukningen av returpapper i Sverige ökar procentuellt snabbare än pappersproduktionen. Främst har tillverkarna av tidningspapper och wellpappmaterial ökat användningen. Insamlingen har också stigit, men den inhemska tillgången täcker inte behovet, utan ungefär en tredjedel av förbrukningen täcks av import.

Lagstadgat producentansvar
Sverige har lagstadgat producentansvar för tidningar och tidskrifter samt förpackningar av wellpapp och av papper, papp och kartong. För insamling av kontorspapper finns en frivillig överenskommelse. Under 2009 insamlades sammantaget för dessa pappersslag 80 procent av konsumtionen. Detta användes för tillverkning av nytt papper.

Returpapper används i bestämda kvaliteter och för bestämda ändamål. I Sverige hade vi år 2013 en inblandningsgrad på 13 procent i genomsnitt, dvs använt returpapper i procent av produktionen. Sverige har en hög insamlingsgrad  men – jämfört med många andra länder – låg inblandningsgrad. Det hänger samman med att svensktillverkat papper till övervägande delen baseras på nyfiber och exporteras. Detta papper utgör bas för insamling av returpapper i exportländerna.

Förbrukning, insamling, import och export av returpapper i Sverige (pdf)

Inblandningsgrad av returpapper i olika papperskvaliteter (pdf)

Återvinning av pappersprodukter- Procent av konsumtionen  (pdf)

Konsumtion och materialåtervinning av papper samt andel materialåtervinning i % av konsumtion (pdf)

Användning av returpapper
Av totalt 38 pappersbruk använder 10 returpapper i varierande omfattning.

I listan över pappersbruk i Sverige som använder returpapper (klickbar länk nedan) finns information om vilken typ av returpapper som bruken använder vid tillverkning av olika kvaliteter av papper och kartong.

Pappersbruk i Sverige som använder returpapper (pdf)

Återvinning vid massa- och pappersbruken
Vid tillverkning av massa- och papper bildas restprodukter och avfall av olika slag. Det kan vara bark, spån, slam, kalkgrus, mesa, askor, rejekt och vedgårdsavfall. Dessa restprodukter går att nyttja som energi, konstruktionsmaterial eller jordförbättringsmedel. Restprodukterna och avfallet som uppstår vid massa- och pappersbruken återanvänds på något sätt.

Hållbarhetsmål

Den svenska skogsindustrin har gemensamt antagit ett mål inom återvinningsområdet:

  • Den svenska pappersindustrin bidrar till att uppfylla det europeiska målet för pappersåtervinning (70 % år 2015).
     

Läs mer här
 

Kontakt

Katrin-Heinsoo.jpg
Katrin HeinsooBranschstatistik08-762 72 42
Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11