Framtid och förnyelse på Virkesforum 2015!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-07
Den 2 september genomfördes årets Virkesforum som i år besöktes av 150 deltagare. Dagen inleddes av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Förmiddagen fokuserade på industriomställningen och sågverksindustri, men också spännande rapportering från skogsbaserad industri mitt i Stockholm.

Globalt virkesbehov, utveckling av nordisk virkesmarknad, GMO och skadeinsekter var också ämnen som togs upp.

Sista delen av dagen handlade om viktiga transportfrågor. Bland annat varför tyngre lastbilar behövs och hur viktigt det är med banunderhållet för att tågen ska fortsätta rulla.

Dagen avslutades med ett gemensamt mingel.

Under varje programpunkt hittar du respektive talares presentation.
 

Program Virkesforum 2015

Framtid och förnyelse

Moderator: Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön     

Nationellt skogsprogram - vad vill regeringen?        
Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
Presentation: Ett nationell skogsprogram för Sverige
Referat: "Brukad skog ger störst klimatnytta"

Husums omställning från finpapper till kartong        
Anders Ek, Metsä Board Husum   
Presentation: Husum - från papper till kartong

Hylte Open Innovation    
Roger Bergström, Stora Enso
Presentation: Open Innovation
    
Från sågade trävaror till en strategi för utveckling och innovation
Anders Ek, SCA
Presentation: Från sågade trävaror till en strategi för utveckling och innovation
    
Karl Hedin om AB Karl Hedin     
Karl Hedin, AB Karl Hedin
Presenation: AB Karl Hedin

En ny skogsbaserad industri mitt i Stockholm
Per Ytterberg, Fortum       
Presentation: En ny skogsbaserad industri mitt i Stockholm


Internationella utblickar

Moderator: Lars Gabrielsson, Sydved        
    
Sveriges bidrag till det globala virkesbehovet
Magnus Fridh, Skogsstyrelsen
Presentation: Sveriges bidrag till det globala virkesbehovet

Utvecklingen av nordisk virkesmarknad        
Tomas Thuresson, Pöyry  
Presentation: Den skandinaviska virkesmarknaden

Nordamerika efter mountain pine beetle        
Håkan Ekström, Wood Resources International
Presentation: Nordamerikas virkesmarknad - förändringarnas vindar blåser

GMO, hot eller möjlighet för nordisk skogsindustri    
Björn Sundberg, Stora Enso
Presentation: Genmodifierade träd - hot eller möjlighet för nordisk skogsindustri
   

Effektivare transporter

Moderator: Karolina Boholm, Skogsindustrierna            

Tyngre lastbilar, hur och varför… eller varför inte?     
Karolina Boholm, Skogsindustrierna  
Presentation: Tyngre lastbilar och andra transportpolitiska frågor

Tyngre lastbilar – från ord till handling i Finland        
Outi Nietola, Finnish Forest Industries Federation     
Presentation: New weights and dimensions of heavy vehicles - how we did it in Finland

Inga tåg utan banunderhåll            
Jonas Swartling, Hector Rail
Presentation: Utan underhåll stannar tågen

Avslutning
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
 

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Bilder

Virkesforum_1070_KA_ok.jpg
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Kalle Assbring.
Ladda ned
 

Lena EK_mingel.jpg
Tidigare centerpartistiska miljöministern Lena Ek, nu ordförande i Södra skogsägarna i samspråk med Jan Winzell, Sveaskog och Jörgen Bendz, SCA. Foto: Kalle Assbring.
Ladda ned
 

Carina Håkansson_mingel.jpg
Skogsindustriernas vd Carina Håkansson i samspråk med bland andra Åke Andersson, Agroenergi Neova Pellets. Foto: Kalle Assbring.
Ladda ned


Förra årets Virkesforum

Ta del av presentationer från Virkesforum 2014