Virkesforum 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-14
Årets Virkesforum inföll onsdagen den 12 september på Näringslivets Hus i Stockholm.

Dagsaktuella frågeställningar som på kort och lång sikt påverkar skogsindustriernas konkurrenskraft presenterades, diskuterades och debatterades på årets Virkesforum i tre block:

• Logistik
• Miljö - Naturvårdsrestriktioner och samhällskonsekvenser
• Bioenergi och
• Internationella utblickar

Tid: Onsdagen den 12 september kl. 09.00 – 16.30 med efterföljande mingel.
Plats: Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Ladda ner programmet

IMG_3400

Magnus Hall, koncernchef Holmen, inledde Virkesforum 2012 med att tala om den viktiga balansen mellan miljö och produktion. 

IMG_3409

- Vi tror mycket på EnTraveTill. Det löser många trängsel-, kostnads-, och miljöfrågor, förklarar Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket, under det följande logistikblocket. Gunnar pekade fortsättningsvis på att stordrift, energikostnad och varuvärde kontra logistikkostnad är utmaningar för skogsindustrin.

IMG_3417

Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag, pratar om att konkurrens är bra men att regelverket för logistiken måste bli tydligare under föredragets namn "Hinder och möjligheter för att utveckla logistiken". ETT-projektet kommenterades som en av framtidens nycklar för att skapa en bättre miljö: "ETT-projektet är en oerhörd enkel lösning för att komma närmre miljömålen".

IMG_3420

Gert Andersson, programledare Skogsforsk, delade med sig av uppfattningar kring kilometerskatten och Sveriges logistikkedjor, också kallat "Blodomloppet". En av slutsatserna var att en kilometerskatt skulle komma att drabba små entreprenörer och skogsägare i det långa loppet, samt att avverkningsvolymen skulle minska.

IMG_3426

Under dagen fick publiken svara på frågor kopplat till föredragen via mentometerknappar.

IMG_3453

Politiker reflekterar och debatterar över den konsekvensanalys av omfattande naturskydd och kraftigt förändrad skogsskötsel som Anders Lundström, forskningsledare SLU, presenterade under dagens block: "Miljö - Naturvårdsrestriktioner och samhällskonsekvenser". Från vänster i bild: Christina Karlsson, Socialdemokraterna, och Kew Nordqvist, Miljöpartiet. Kew Nordqvist avslöjar att Miljöpartiets motion kring kilometerskatten ska utformas så skogsindustrin undantas och att kilometerskatten ska vara olika runt om i landet.

IMG_3455

Johan Hultberg, Moderaterna, och Irene Oskarsson, Kristdemokraterna, fanns också närvarande vid debatten. Johan Hultberg sade nej till en kilometerskatt och menade att det är en straffskatt på landsbygden.

IMG_3462

Intresserad publik under Per Lindbergs, koncernchef Billerud, anförande kring pyrolysolja - en ny gren på skogsindustriträdet.

IMG_3482

Från vänster: Hannes Carl Borg, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, Jonas Wilde, Head of Sourcing Projects Biomass Vattenfall och Lina Palm, energidirektör Skogsindustrierna, samlas för en diskussion kring bioenergi ledd av Bengt Ek, vd Föreningen Skogen. Lina Palm argumenterade för att allt branschen gör är bioenergi och att mer biomassa behövs.

IMG_3491

Werner von Troil, Principal Pöyry Management Consulting Oy, förmedlade det globala perspektivet på massa- och pappersindustrins utveckling.

Virkesforum 2012 avslutades med att studenter från SLU:s utbildning "Skogsindustriell ekonomi" reflekterade kring deras erfarenheter från en 15 dagars studieresa till Sydostasien.