Trämarknaden i Karlstad 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-12-01
Skogsindustrierna var huvudarrangörer för Trämarknaden i Karlstad den 24-25 november 2010, på Elite Stadshotellet i Karlstad. På programmet återfanns Trämarknadens stora middag, marknadsföredragningen med spännande talare från Nordafrika och England och seminarier om bland annat säkrare sjötransporter och lönsam e-handel.

Som vanligt var Trämakrnaden ett välbesökt evenemang med mycket möten, företagsluncher och middagar samt allmänt mingel och vimmel.

Christer Johansson riddare av Trämarknadsordern

  

Christer Johansson, VIDA, utsågs till riddare av Trämarknadsordern under den traditionella middagen den 24 november, för gagnelig gärning för träbranschen, som det står på den silvergran han fick. Middagsdeltagarna visade sin uppskattning till dubbandet av Christer med stående ovationer.

Christer Johansson har skapat VIDA-koncernen, som han nu har lämnat i nya händer. Han har också varit en drivande, entusiastisk och vidsynt branschman i olika sammanhang och då inte minst bakom de svenska promotioninsatserna som drivs och har drivits på exportmarknaderna, främst i England.


Den 25e november fortsatte Trämarknaden med föreläsningar kring logistiktemat på förmiddagen, och på eftermiddagen med den traditionella marknadsföredragningen som gästades av två talare från mycket turbulenta marknader: Nordamerika och England.

Träteknologipriset till optimerad råvarustyrning för sågverk

På Trämarknaden delades även Träteknologipriset ut av Skogsindustrierna, ett pris som syftar till att främja studier och forskning inom träteknologi. Erik Johansson, civilingenjörsstudent från Umeå Universitet, tilldelades Träteknologipriset för hans nytänkande examensarbete där han presenterar ett verktyg för att optimera utnyttjandet av träråvaran på ett sågverk.
 


Ann-Soffie Perrin, förhandlare på Skogsindustrierna, räcker över Träteknologipriset till Erik Johansson.

Läs mer om Teknologipriset 2010.

Kort sammanfattning av föreläsningarna

Logistikseminarier
Förmiddagens logistikseminarier kretsade mycket kring säkerheten för sjötransporter. Peter Andersson från konsultföretaget MariTerm gick igenom problem som kan uppstå vid sjötransporter, som till exempel lastförskjutningar på däck, förskjutningar som i värsta fall kan få hela fartyget att sjunka. Peter Andersson förklarade vidare att ett arbete med att ta fram en ny internationell lastsäkringsstandard pågår och beräknas vara klart under 2011.

Olof Johansson på Fraktföretaget Ahlmark presenterade praktiska erfarenheter kring lastning av virke. Han poängterade bland annat hur viktigt det är att träpaketen som fraktas är stabila för att undvika att paket rasar samman innan de når kunden.

Karolina Boholm, ansvarig för transportpolitik på Skogsindustrierna, presenterade de viktigaste transportfrågorna som Skogsindustrierna för närvarande driver.

Ulf Gustafsson, vd på Bygg & Järnhandlarna och Johan Fröbel, rådgivare träprodukter på Skogsindustrierna presenterade projektet VILMA, systemet för kvalitetssäkrade trävaror och lönsam e-handel med trä.

Marknadsdiskussionen


Från vänster: Don Kayne, moderatorn Mats Sigvant, John White och Magnus Niklasson.


Moderator Mats Sigvant, vd för VEDA Skog, lotsade åhörarna igenom eftermiddagens marknadsdiskussion, som började med att Don Kayne, marknadschef på världens största sågverksföretag Canfor, berättade om läget på den nordamerikanska marknaden. Eftersom den ekonomiska utvecklingen i Europa även på lite sikt är osäker kan USA återigen bli en högintressant exportmarknad om några år. Don Kayne presenterade också Kina, en mycket expansiv marknad med stor potential.

John White, VD på engelska Timber Trade Federation, gav sin bild av den turbulenta engelska ekonomin och den engelska trävarumarknaden, vilken är den i särklass största exportmarknaden för svenska sågverk.

Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på skogsindustrierna redogjorde för det intressanta marknadsläget för trävaror. Efter en kraftig nedgång under 2008 och inledningsvis 2009 har senaste året utvecklats relativt väl för svenska sågverk med stigande priser och produktion. Det saknas dock inte orosmoln på himlen inför vintern 2010: konsumtionen på de svenska exportmarknaderna ökar inte i samma takt som produktionen; samtidigt är råvaran rekorddyr och kronan har stärkts, vilket försämrar konkurrenssituationen.


 

Kontakt

Marie-Åsell.jpg
Marie ÅsellSekreterare08-762 79 78


 

Föreläsarnas PPT-bilder

Peter Andersson, MariTerm AB

Olof Johansson, Ahlmarks

Karolina Boholm, Skogsindustrierna

Ulf Gustafsson, Johan Fröbel, VILMA

Don B Kayne, Canfor

John White, Timber Trade Federation

Magnus Niklasson, Skogsindustrierna

 

Program Trämarknadsdagen

på svenska: Program 2010
på engelska: Programme 2010 in English