Program

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-17
Trämarknaden i Karlstad

Plats: Elite Stadshotellet, Karlstad

Dag 1 - Onsdag 23 november

19:30   Välkomstmiddag

 

Dag 2 - Torsdag 24 november 

09:30-11:30 Seminarier  
  Träbyggande i Sverige med tyngdpunkt på västra delen av landet

Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli,
Maria Frisk, kommunalråd (MP)

  Streckkoder för bygg- och trävaruhandeln Christer Green, Vilma-projektet
  Marknadsutveckling i Frankrike, promotionaktiviteter och Bois.com Otto Bosch och Jan Söderlind, Skogsindustrierna
     
14:30-16:30 Marknadsdiskussion (in English) Moderator Mats Sigvant, BooForssjö
  Welcome Bertil Stener, Skogsindustrierna
  Utdelning av Träteknologipriset 2011 Ann-Soffie Perrin, Skogsindustrierna
  Is it the same old crisis or a new one? Roger Josefsson, Den Danske Bank
  The global sawn timber market from SCA's point of view Anders Ek, SCA Timber AB
  Update on the current market situation Bertil Stener, Skogsindustrierna
  Discussion and summary  


Med reservation för ändringar.
Seminarierna är gratis.
Ingen anmälan behövs.