Tidigare riddare av Trämarknadsorden

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-10-10

"Tillerkännes personer som med gagnelig gärning fört branschens utveckling framåt"

Tidigare år:
1962 Ernst Sahlin
1963 Carl Lindahl
1964 Knut Ronge
1965 Robert Bergström
1966 Natan Troedsson
1967 Bernard Bergström
1968 Gösta Risfors
1969 Juul Sörberg
1970 Greta Holtz
1971 Rolf Isaksen
1972 Per Danils
1973 Bengt Hallerstedt
1974 Åke Severin
1975 John Westlund
1976 Sten Helmer
1977 Gunnar Wigler
1978 Wilhelm Johansson
1979 Nils Andersson
1980 Bernt Nywall
1981 Nils Rundqvist
1982 Uno Forsberg
1983 Gösta Sonander
1984 Egil Akre
1985 Lars Adelson
1986 Börje Olsson / Gösta F Ohlsson
1987 Tage Walter
1988 Brede Bredesen-Opset
1989 Frans Ohlsson
1990 Olov Peterson
1991 Olof Stridsberg
1992 Göte Nilsson
1993 Rune Norsell
1994 Carl Erik Sjöman
1995 Sven Olofsson
1996 Gunnar Wettergren
1997 Kjell Johansson
1998 Jan-Erik Norman
1999 Gunilla Eld / Bernth Johnson
2000 Håkan Björklund
2001 Ingemar Eliasson / Ulf Rosenlund
2002 Lars-Erik Eld / Michael Walker
2003 Lars-Göran Olsson
2004 Ulrica Messing / Tore Andersson
2005 Morgan Östenson - postum
2006 Krister Fahlgren
2007 Carl Hellström
2008 Lorentz Andersson
2009 Mikael Eliasson
2010 Christer Johansson
2011 Bertil Stener
2012 Chris Heister och Christer Pettersson
2013 Lars Martinson

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Marie-Åsell.jpg
Marie ÅsellSekreterare08-762 79 78