Slutkonferens för ETT-projektet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-28
Välkommen på frukostseminarium och slutkonferens för ETT-projektet som vi har kallat ”Mer lastbil, mindre utsläpp – slutkonferens för ETT-projektet visar framtiden för effektivare fordon.”


Gå till anmälan

Ladda ner programmet

Med en längre och tyngre lastbil har projektet EnTraveTill visat att det går att sänka utsläppen från vägtransporter med 20 procent. Genom att satsa på effektivare lastbilar minskar utsläppen från lastbilstransporter radikalt. Med färre fordon kan trafiksäkerheten öka samtidigt som buller och slitage minskar.

Vi inbjuder till ett frukostseminarium där vi samlar resultaten och redogör för hur vi hoppas att koncept kan utvecklas vidare. Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Datum:             9 mars 2012
Tid:                    8.30–10.30, frukost serveras från 7.30
Plats:                Sheraton Stockholm, Tegelbacken 6
Anmälan:         Klicka här

Inledningstalare är Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Medverkar i programmet gör även:
Lennart Rådström (Forskningschef Skogforsk)
Gunnar Malm (Generaldirektör Trafikverket)
Andres Muld (Generaldirektör, Energimyndigheten)
Marie S. Arwidson (VD, Skogsindustrierna)
Lena Larsson (Projektledare Volvo)
Jesper Sandin (Forskare VTI)
Morgen Yngvesson (chef SCA Skog, Norrbotten och ordförande ETT-projektet)
Moderator är Karolina Boholm, Transportdirektör Skogsindustrierna.

Efter presentationerna blir det en avslutande paneldebatt där vi diskuterar hur de goda resultaten kan utvecklas vidare och framtiden för långa och tunga lastbilar.

I paneldebatten medverkar:
Morgen Yngvesson - chef SCA Skog, Norrbotten och ordförande i ETT-projektet
Annika Lillemets - Miljöpartiet, suppleant i Trafikutskottet
Sten Bergheden - Moderaterna, ledamot i Trafikutskottet
Roger Tiefensee - Centerpartiet, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
Sven Hunhammar - Naturskyddsföreningen
Andres Muld - Generaldirektör Energimyndigheten
Gunnar Malm - Generaldirektör Trafikverket

”ETT-projektet - Modulsystem för skogstransporter" är ett treårigt (2009-2011) forskningsprojekt som ägs och drivs av Skogforsk, som också var initiativtagare till projektet. Projektet består av två typer av modulfordon. Ett fordon som kan transportera fyra virkestravar istället för tre och som är 30 meter och väger 90 ton. Det andra konceptet kallas Större Travar där fordonen är normallängd men där ekipaget väger 74 ton. ETT-projektet är ett samarbete mellan Skogforsk, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag, Parator, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, och Riksförbundet för enskilda vägar. Följande partners ingår också: BergsFegen, Bilprovningen, Bjälmsjö Skog och Transport, Hiab, Michelin, ExTe, Reaxcer, SSAB, Timmerlogistik Väst och Wabco.


Frågor hänvisas till Sara Fridell, sara.fridell@skogsindustrierna.org

Bild Morgen Yngvesson (fotograf Per-Anders Sjöquist/SCA)
Bild ETT-bilen (fotograf Erik Viklund/Skogforsk)
Bild Andres Muld (fotograf Niklas Dahlskog/Energimyndigheten)