Trädagen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-10-13
– ett samarrangemang av Skogsindustrierna, Trä- och Möbelindustriförbundet – TMF och Föreningen Svenska Sågverksmän – FSS

Bilder från Trädagen 2010 finns här

Staffan Brege Lydia Capolicchio  
                                                                    
Staffan Brege, Linköpings universitet             Lydia Capolicchio, moderator Trädagen 

Trädagen 2010 gick av stapeln den 21 april på Norra Latin. Det var en mix av föredragshållare med olika syn på branschen. Johan Padel, vd Moelven Timber AS och ordförande för Trämekaniska sektionen på Skogsindustrierna, framhöll att en bransch med relativt små företag med fördel samarbetar med gemensamma frågor.

Börje Bengtsson, vd Setra, framhöll att det är viktigt att se framåt och att ändra synvinkel från att mäta i hur många kubikmeter som producerats till hur mycket pengar som tjänats.

Peter Mossbrant, vd Derome Mark & Bostad samt för Derome förvaltning, berättade om Deromes arbete från skog fram till färdiga hus. Han påpekade dessutom hur viktigt det är att informera om hur väl vår svenska skog sköts för att föregå fördomar.

Staffan Brege som är professor i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet, pratade om forskning som visar på att det lönar sig med vidareförädling. Han poängterade bland annat att det är viktigt att vara nära kunden och att vara innovativ.

Patrik Lockne från Springtime pratade om affärstrender och affärskultur i Kina och att något vi associerar på ett positivt sätt kan ge helt andra associationer i den kinesiska kulturen.

Dagen avslutades med att Maria Rylander fick emotta Föreningen Svenska Sågverksmäns stipendie för sitt engagemang i och arbete med Framtidsresan. Maria berättade att hennes intresse för branschen startade vid ett möte med just Framtidsresan.