Skogsindustriernas temaseminarier 20 april - en del av Skogsnäringsveckan 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-06-04

Seminarium 1

– Ekonomisk hållbarhet i skogsindustrin 

09.00 Välkommen
 

Inledning – Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna

Skogsindustrins betydelse nationellt och regionalt och utbyte/beroende mellan skogsindustri och tjänstenäringar


Samtal mellan:
Ulf Bergkvist, styrelseordförande Bergkvist-Insjön
Olle Djerf, Industrins ekonomiska råd
Lena Hagman, chefekonom Almega

Skogsindustrins framtid i Sverige

Samtal mellan:
Magnus Hall, vd och koncernchef Holmen
Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna

Framtiden – nya produkter av trä och fiber; resultat av svensk forskning
Charlotte Bengtsson, professor SP-Trätek
Catharina Ottestam, manager international projects Innventia
Moderator: Claes-Johan Larsson

10.30 Slut

Seminarium 2

Säkerhetskultur; noll-vision, beteenden och goda exempel för skogsindustrin

09.00 Välkommen
Inledning – Margareta Jernelöv , arbetsmiljöansvarig Skogsindustrierna

Trafikens nollvision
Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket

Hur gör du människa?
Carin Sundström-Frisk, forskare F-risk Management
Ändra beteenden och attityder genom säkerhetskörkortet
Olle Modin, platschef Setra Group

Så här gör vi inom SCA Ortviken
Jan Waluszewski, skyddschef SCA Forest Products

Lär av misstagen! - PIA/SIA, informationssystem för arbetsmiljö
Lars-Gunnar Lindberg, projektledare AFA Försäkring

10.30 Avslutning

Seminarium 3

Fossiloberoende fordonsflotta – skogsindustrins bidrag
 


09.00 Välkommen
Inledning – Hannes Carl Borg, näringspolitisk rådgivare Skogsindustrierna

Skogsindustrins arbete med att minska klimatpåverkan från transporter, en introduktion
Karolina Boholm, rådgivare transportpolitik Skogsindustrierna

Bioraffinaderi, exemplet Domsjö
Ola Hildingsson, vd Domsjö

Biobränslen i den svenska fordonsflottan – spelar skogen roll?
Alice Kempe, Energi myndigheten

Paneldiskussion
Med företrädare för Skogsindustrierna och regeringen

10.30 Avslutning

Seminarium 4 

Så marknadsför vi skogen (ett arrangemang av Föreningen Skogen)


09.00 Välkommen


Inledning – Bengt Ek, vd Föreningen Skogen
Att bygga skogens varumärken
Lena Berg, PR-konsult Modern PR

Så här gör vi inom skogsbruket
Linda Andersson, informationschef Sveaskog
Erfarenheter från energibranschen
Kalle Karlsson, kommunikationschef Svensk Energi

Verktyg för att synas bättre på Internet
Björn Lundberg, vd AdOnline

10.30 Avslutning