Skogsindustriernas öppna årsmöte 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-06-03
Aulan, Norra Latin tisdagen den 20 april kl 13.30 – 16.00
Ewa Björling Jon Haag  
Chris Heister  Lydia Capolicchio  

 
Från vänster: Ewa Björling (foto Gunnar Seijbold), Jon Haag, Chris Heister, Lydia Capolicchio


13.30 Välkomsthälsning
Nyvald styrelseordförande, Skogsindustrierna

Framtiden för Sveriges största exportnäring
Inledningstalare Ewa Björling, handelsminister

Förpackningsutveckling och design
Jon Haag, vd Nine Total Packaging Partner

Kaffepaus


Valår 2010: Vad vill politikerna med svensk skogsindustri?
Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och exportindustrier. Hur ser de politiska partierna på skogsindustrin? Hur kommer skogsindustrins förutsättningar att påverkas av höstens riksdagsval?
En paneldebatt med näringspolitiska företrädare för de sju riksdagspartierna ger svaren!

Trästad 2012
Chris Heister, landshövding Västerbotten

15.55 Avslutning
Styrelseordförande, Skogsindustrierna

Moderator: Lydia Capolicchio