Program

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-06-03
Här finns det preliminära programmet för Skogsnäringsveckan 2010. Vi reserverar oss mot ändringar av innehållet. Definitivt program delas ut på plats, tisdagen den 20 april.

Temaseminarier
 

Seminarium 1
 


Ekonomisk hållbarhet i skogsindustrin
09.00 Välkommen

Inledning – Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna Skogsindustrins betydelse nationellt och regionalt och utbyte/beroende mellan skogsindustri och tjänstenäringar.

Samtal mellan:
Ulf Bergkvist, styrelseordförande Bergkvist-Insjön
Olle Djerf, Industrins ekonomiska råd
Lena Hagman, chefekonom Almega
Skogsindustrins framtid i Sverige

Samtal mellan:
Magnus Hall, vd och koncernchef Holmen
Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna
Framtiden – nya produkter av trä och fiber; resultat av svensk forskning
Charlotte Bengtsson, professor SP-Trätek
Catharina Ottestam, manager international projects Innventia
Moderator: Claes-Johan Larsson

10.30 Slut

 

Seminarium 2

Säkerhetskultur; noll-vision, beteenden och goda exempel
för skogsindustrin

09.00 Välkommen
Inledning – Margareta Jernelöv , arbetsmiljöansvarig Skogsindustrierna Trafikens nollvision.

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket
Hur gör du människa?

Carin Sundström-Frisk, forskare F-risk Management
Ändra beteenden och attityder genom säkerhetskörkortet
Olle Modin, platschef Setra Group
 


Så här gör vi inom SCA Ortviken
Jan Waluszewski, skyddschef SCA Forest Products
Lär av misstagen! - PIA/SIA, informationssystem för arbetsmiljö
Lars-Gunnar Lindberg, projektledare AFA Försäkring.
 

10.30 Avslutning

Seminarium 3
 


Fossiloberoende fordonsflotta – skogsindustrins bidrag

09.00 Välkommen
Inledning – Hannes Carl Borg, näringspolitisk rådgivare Skogsindustrierna
Skogsindustrins arbete med att minska klimatpåverkan från transporter, en introduktion.

Karolina Boholm, rådgivare transportpolitik Skogsindustrierna
Bioraffinaderi, exemplet Domsjö
Ola Hildingsson, vd Domsjö
 


Biobränslen i den svenska fordonsflottan – spelar skogen roll?
Alice Kempe, Energi myndigheten
Paneldiskussion
 

Med företrädare för Skogsindustrierna o ch regeringen
10.30 Avslutning

Seminarium 4

Så marknadsför vi skogen

(ett arrangemang av Föreningen Skogen)
09.00 Välkommen

Inledning – Bengt Ek, vd Föreningen Skogen

Att bygga skogens varumärken

Lena Berg, PR-konsult Modern PR
Så här gör vi inom skogsbruket
Linda Andersson, informationschef Sveaskog
Erfarenheter från energibranschen
Kalle Karlsson, kommunikationschef Svensk Energi
Verktyg för att synas bättre på Internet
Björn Lundberg, vd AdOnline

10.30 Avslutning