Bilder från världsutställningen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-07-08
Bildtexter:
Bild 1: Zhao Xiaolong, deputy director of Institute of Building Materials, China Academy of Building Research, den 4 juni.Bild 7: Zhao Xiaolong, deputy director of Institute of Building Materials, China Academy of Building Research, den 4 juni.
Bild 2. Skogsindustriernas konferens den 4 juni.
Bild 3. Magnus Hall, vd Holmen och ordförande i Skogsindustrierna .Skogsindustriernas konferens den 4 juni.
Bild 4: Johan Padel, Moelven med flera, studiebesök i Shanghai 2 - 3 juni.
Bild 5: Yang Rong, Director General of the Ministry of Housing Urban and Rural Development of the People’s Republic of China , seminarium den 4 juni.
Bild 6: Jan Söderlind, direktör Internationella Träprogrammet, Skogsindustrierna, den 4 juni.
Bild 7: Byggandet av träpaviljongen i Shanghai
Bild 8: Bild från Bergkvist-Insjön Trävaru KB.
Bild 9: Magnus Hall, vd Holmen och ordförande i Skogsindustrierna på studeiebesök i Shanghai den 2 - 3 juni.
Bild 10:Studiebesök i Shanghai 2 och 3 juni.
Bild 11: Interiör från träpaviljongen.
Zhao Xiaolong, deputy director of Institute of Building Materials, China Academy of Building Research, den 4 juni. Skogsindustriernas konferens den 4 juni.
Magnus Hall, vd Holmen och ordförande i Skogsindustrierna .Skogsindustriernas konferens den 4 juni. Johan Padel, Moelven med flera, studiebesök i Shanghai 2 - 3 juni.
Yang Rong, Director General of the Ministry of Housing Urban and Rural Development of the People’s Republic of China , seminarium den 4 juni Jan Söderlind, direktör Internationella Träprogrammet, Skogsindustrierna.
Byggandet av träpaviljongen i Shanghai Bild från Bergkvist-Insjön Trävaru KB.

 

Magnus Hall, vd Holmen och ordförande i Skogsindustrierna på studeiebesök i Shanghai den 2 - 3 juni. Studiebesök i Shanghai 2 och 3 juni.

Interiör från träpaviljongen.  

 

Kontakt

Jan-Söderlind.jpg
Jan SöderlindDirektör Internationella Träprogrammet08-762 72 26