Skogsindustriernapå Expo 2010 i Shanghai

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-07-02
Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai äger rum den 1 maj – 31 oktober 2010. Skogsindustrierna är en av huvudsponsorerna för Sveriges bidrag, den svenska paviljongen i limträ.

Temat för Expo 2010 är ”Better City, Better Life”, och anknyter till människors strävan efter bättre livsvillkor i städerna i takt med den explosionsartade befolkningstillväxten. Sedan september 2009 har skogsindustrierna fokuserat på kinarelaterade aktiviteter som mynnade ut i tre dagar i Shanghai med seminarier, affärsmöten och nätverkande.

Se film om världsutställningen

 

Klicka på knappen i mitten för att starta filmen.

Evenemang

Den 2–3 juni anordnade Skogsindustrierna en studieresa inför världsutställningen.

Den 4 juni genomfördes en mycket lyckad och välbesökt trädag i den svenska paviljongen.

Se bilder här

Ett 40-tal representanter för svensk sågverksindustri och för Skogsindustriernas medlemsföretag närvarade på trädagen. Seminariet "Better City, Better Life" with Wood lockade drygt 150 kinesiska gäster i målgruppen politiker och beslutsfattare. Viktiga budskap som förmedlades var vikten av ett uthålligt skogsbruk och den tekniska plattformen med byggstandarder som Skogsindustrierna via EWI (European Wood Initiative's) utarbetat för storskaligt byggande i trä i Kina.

Om den svenska paviljongen

Den svenska paviljongen består av fyra stycken, tre vånigar höga byggnader. Själva entrédelen är konstruerad helt i limträ, skänkt av Skogsindustreirnas medlemsföretag. Paviljongen symboliserar den nyskapande kraften som formas i mötet mellan stad och natur. Hållbar utveckling är ett genomgående tema för den svenska Exposatsningen.

Se film om byggandet av den svenska paviljongen
 

 

Klicka på knappen i mitten för att starta filmen.

Skogsindustriernas huvudbudskap

Huvudsyftet med Expo-aktiviteterna var att stödja svensk trä industri och skapa affärsmöjligheter i Kina.

  • Trä – en viktigt hörnsten i den svenska paviljongen.
  • Trä är ett utmärkt material för storskaligt byggande
  • Träbyggande – en del av lösningen på klimatproblemet

Och att föra fram den moderna svenska sågverksindustrin.