Skogsindustrierna i Almedalen 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-06-30
Skogsindustrierna är på plats under Almedalsveckan och planerar att genomföra ett antal seminarier, gästtala på andra och starta kampanjen om papper.

5 juli: Framtidens anställningsskydd – trygghet och konkurrenskraft (kl 10:00 Clematis, Strandgatan 20)

LAS diskuteras på olika nivåer, det vi egentligen talar om är trygghet för arbetsgivare och arbetstagare, och en försäkran om att rätt kompetens finns på plats för att utveckla och skapa tillväxt. Samtidigt är den bestående – och enda - anställningstryggheten konkurrenskraftiga och lönsamma företag.

Hur skapar vi ett system som förmår att kombinera individuell trygghet med företagens behov av kompetensförsäkran, i en föränderlig omvärld med krav på flexibilitet och följsamhet? Välkommen att diskutera hur anställningstrygghet skapas på 2010-talet! Seminariet anordnas av TMF och Skogsindustrierna.

6 juli: Hur kan det svenska näringslivets konkurrenskraft stärkas? (kl 13:00, Restaurang Kalas och mat, Skeppsbron 8)

Mårten Larsson från Skogsindustrierna talar på ett seminarium anordnat av En nationell godsstrategi, NTR och de fyra norrländska handelskamrarna, om skogsindustrins ekonomiska betydelse. 

6 juli: Valet rör förpackningar! (Kl 09:00 på högskolan, sal B25)

Ett seminarium om klimatsmarta förpackningar som en del av konsumentens möjliga miljöval. Hur ser miljönyttan ut, vad spelar råvaran för roll, vad efterfrågar konsumenter och vad erbjuds i butik? Seminariet leds av Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt. Bland talarna finns Erik Lindroth, miljöchef  Tetra Pak Norden, Anders Karlsén, VD Åkesson Vin, Åsa Domeij, miljöchef Axfood, Lena Sommestad, fd. miljöminister(S) och Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot (FP).

Läs mer här

7 juli: Guld och gröna skogar! (Kl 08:30 på högskolan, sal B25)

Ett seminarium om skogens och dess roll för klimatet. Bland talarna finner du Stefan Edman, författare, Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen, Mårten Larsson, Skogsindustrierna, Eskil Erlandsson (C), jordbruksminister och Lena Sommestad (S), tidigare miljöminister.

Läs mer här

7 juli: Första hållbara lösningen för Miljonprogrammet (kl 10:00 – 13:00 St Karins Klosterlänga i Visby)

Med modernt träbyggande kan vi bygga allt och därtill klimatsmart, ekonomiskt och humant. Kom och lyssna när den första hållbara lösningen för förnyelse av miljonprogrammets nedgångna bostadsområden presenteras!

Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli.
Anmälan: Via www.trabyggnadskansliet.se
För ytterligare information kontakta: Niclas Svensson, chef Sveriges Träbyggnadskansli,
0703-72 34 06, niclas.svensson@trabyggnadskansliet.se

9 juli: Är kilometerskatt på lastbilstransporter bra för Sverige? (kl 13:30 på högkolan, sal B25)

Att införa någon form av kilometerskatt på lastbilstransporter är en idé som ständigt återkommer i debatten och som lika ständigt möts av kritik. Men är det en bra idé? Karolina Boholm från Skogsindustrierna talar på seminariet som anordnas av Bil Sweden.

Fler aktiviteteter

Vid sidan av de egna seminarierna kommer Skogsindustrierna att delta på seminarier och tala om bland annat skogsindustrins betydelse och kilometerskatt. Under veckan kommer en monter att finnas på Wisby Strand kongresscenter där material och information kommer att delas ut. Papperskassar kommer att vara ett tema i informationen som sprids bland politiker och beslutsfattare på plats i Almedalen.

Förevent i Rosendal den 8 juni

Den 8 juni anordnade Skogsindustrierna tillsammans med Tetra Pak ett seminarium i Rosendal. Eventet är en del av gemensamma aktiviteter i Almedalen 2010.

Läs mer här