Skogsindustrierna på plats i Almedalen 2013

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-07-03
Årets upplaga av Almedalsveckan inleds den 30 juni och Skogsindustrierna är välrepresenterade. Vi arrangerar fyra seminarier i högskolans lokaler.
Se bilder från Skogsindustriernas aktiviteter i Almedalen via bildspelet nedan.
Bilder uppdateras kontinuerligt under veckan.
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer


Almedalsveckan är i full gång och under veckan kommer vi att behandla följande ämnen:

Dessutom finns både Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna representerade under det gemensamma paraplyet ”Industrin tar matchen” i S:t Pers ruin, Industriområdet. Där bjuder vi in till seminarierna Fiberrik framtid och Trygghet och flexibilitet – ny modell att motverka varsel.

Varmt välkommen!

Levande skogar - skogar för alla

Arrangör: Skogsindustrierna

Hållbart skogsbruk betyder att brukandet ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Inom ekologi är biologisk mångfald en viktig byggsten. Vårt mål för biologisk mångfald är tydligt, ”vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva”. För att belysa hur skogsnäringen tar sitt ansvar för biologisk mångfald publicerades rapporten Levande skogar 2011 och den första uppföljningsrapporten 2012.

Hållbart skogsbruk innebär att brukandet också ska vara socialt hållbart. Därför väljer vi nu att i årets rapport belysa skogsindustrins mål och arbete med de värden i skogen som påverkar människors livskvalitet. För den dimensionen har vi ett lika tydligt mål, ”vi ska bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet”.

I detta seminarium presenterar vi skogsindustrins syn på skogens sociala värden.

Medverkar gör:
Anders Wejryd, ärkebiskop Svenska kyrkan
Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna
Sören Petersson, Holmen Skog
Ylva Birkne, specialist skogens sociala värden, Skogsstyrelsen
Johan Hultberg (M), riksdagsledamot
Stina Bergström (MP), riksdagsledamot
Magnus Kindbom, statssekreterare Landsbygdsdepartementet

Tid: tisdag 2 juli kl. 10.00-11.30
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B24

Kontaktperson: Linda Eriksson, rådgivare skogliga frågor Skogsindustrierna, 08-762 72 09

Fiberrik framtid

Arrangörer: Industrin tar matchen; Grafiska Företagens Förbund, Skogsindustrierna, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

I en nära framtid kommer skogsråvara kunna användas till så mycket mer än det vi idag förknippar den med. Tryckt elektronik, gröna kemikalier, fiber som ersätter bomull och syntet, intelligenta förpackningar och klimateffektiva drivmedel är bara några av möjligheterna som kommer att erbjudas.

Seminariet belyser vad som kommer att krävas av bransch och samhället för att de nya produkterna ska bli verklighet och leda till nya företag och jobb i Sverige. Seminariet är en del av Industrin tar matchen, en kampanj inom initiativet Sverige tar matchen. Genom Industrin tar matchen vill vi lyfta fram industrins betydelse. Sverige tar matchen handlar om hur konkurrenskraftiga företag skapar jobb och tryggar välfärden.

Medverkar gör:
Catharina Ottestam, affärsområdeschef Packaging Solutions Innventia
Tommy Höglund, processledare Printed Electronics Arena
Lars Lind, vd Perstorp BioProducts
Jon Haag, vd NINE BillerudKorsnäs Design & Innovationsbolag
Moderator är Maria Wetterstrand
 
Tid: tisdag 2 juli kl. 12.00-13.30
Plats: Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd (Industriområdet)
 
Kontaktperson: Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagens Förbund (GFF), 070-532 68 02
 

Är det risk att vi missar skogen om vi bara fokuserar på träden?

Arrangör: Skogsindustrierna

Finns det hur mycket biobränslen som helst? Borde vi inte tänka mer på helheten när vi subventionerar användningen av bioenergi? Alla, men kanske framförallt klimatet, blir vinnare med ett bättre resursutnyttjande. Skogsindustrin är den enda branschen som kan säga ”Allt vi gör blir bioenergi”.

Biomassan måste användas smart, och resurseffektivt. Biomassa som kan vidareförädlas till annat än energi, bör göra det, det vinner alla på. Att först skapa papper, förpackningar och textilier som kan ersätta så mycket fossilbaserade material som möjligt, är bra ur klimatsynpunkt. Slutmålet för de biobaserade produkterna, när de inte längre kan användas eller materialåtervinnas, är energiproduktion. I slutändan blir allt som skogsindustrin gör, bioenergi.

Skogsindustrierna har tagit fram en bild för att förklara hur vi ser på bioenergi. Med denna bild som utgångspunkt för seminariet samlar vi in synpunkter och åsikter från våra egna medlemsföretag, Svebio (Bioenergiföreningen) och Näringsdepartementet.

Medverkar gör:
Hannes Carl Borg, politiskt sakkunnig. Näringsdepartementet
Johan Schönström, Energy Manager BillerudKorsnäs
Gustav Melin, vd Svebio
Anders Dahlberg, enheten för energimarknader, Energimyndigheten
Lina Palm, energidirektör Skogsindustrierna

Tid: onsdag 3 juli kl. 08.00-10.00
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B24

Kontaktperson: Lina Palm, energidirektör Skogsindustrierna, 08-762 67 77

Läs mer om seminariet

Modernt träbyggande - med klimatet och värden för Sverige i fokus

Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli

Erfarenheterna av industriellt träbyggande sedan snart 10 år är så positiva att vi vill ta upp följande aspekter grundat på en kommande rapport från Linköpings Universitet:

• Klimatsmarta byggnader: Byggnäringen har satsat på att få ner energiförbrukningen i nya byggnader. Nu är det dags att titta på själva byggprocessen och de material som ingår i byggnaden. Den växande skogen lagrar koldioxid i trämaterialet, samtidigt som den producerar syre, renar luften och ger oss ett förnyelsebart byggmaterial. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Därefter fortsätter huset, även efter att det är färdigbyggt att lagra koldioxiden under hela sin livstid.

• Nya bostäder - ökat byggande: Trä är ett lätt och starkt material som lämpar sig för industrialisering. En industriell produktion leder till bättre kontroll på kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö.

• Stad och land samverkar för ny industri: Byggandet av flervåningshus med trästommar har tagit fart.

Medverkar gör:
Eskil Erlandsson, landsbygdsminister
Tomas Nord, Ph D, Linköpings Universitet
Leif Walterum (C), kommunalråd, Skövde Kommun
Jan Lindholm (MP), ledamot Civilutskottet, Sveriges Riksdag

Tid: onsdag 3 juli kl. 10.00-12.00
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B24

Kontaktperson: Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, 08-762 72 01

Läs mer om seminariet

Trygghet och flexibilitet –
ny modell att motverka varsel

Arrangör: Industriarbetsgivarna

Trygghet och flexibilitet är en ny modell i kollektivavtalet som ska utjämna beläggnings- och efterfrågesvängningar i stålindustrin. Målet är att större flexibilitet ska stärka företagens konkurrenskraft samtidigt som individens trygghet i anställningen bibehålls. Men hur fungerar modellen?

För att kunna utjämna beläggnings- och efterfrågesvängningar införs i kollektivavtalet för stålindustrin i år en ny modell – Trygghet och flexibilitet – för tillämpning av varierad arbetstid. Modellen innebär att arbetsgivaren kan minska och öka den ordinarie arbetstiden samtidigt som den anställde behåller sin ordinarie inkomst. Den ordinarie arbetstiden kan vid behov ökas, utan att den utgör övertid. Med större flexibilitet får företagen bättre förutsättningar att snabbt kunna anpassa sig till rådande konjunkturläge. Detta innebär större chanser att företagens konkurrenskraft bibehålls eller stärks, vilket därmed ger individen en ökad trygghet i sin anställning.

Seminariet är en del av Industrin tar matchen, en kampanj inom initiativet Sverige tar matchen. Genom Industrin tar matchen vill vi lyfta fram industrins betydelse för välfärden. På Sverige tar matchens webbplats kan du läsa mer om hur konkurrenskraftiga företag skapar jobb och tryggar välfärd.

Medverkar gör:
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Tid: onsdag 3 juli kl. 12.00-13.30
Plats: Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd (Industriområdet)

Kontaktperson: Per Braconier, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 070-534 51 66

Läs mer om seminariet

Logistik i världsklass med färre lastbilar

Arrangör: Skogsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna - då stärker industrin konkurrenskraften och förbättrar trafiksäkerheten! Det går, och vi kan göra det med dagens teknik och fordon. Det behövs politiskt vilja och justerad trafikförordning för att tillåta effektivare lastbilar redan idag.

I snart fem år har forskning och tester av tyngre lastbilar pågått. Det fungerar. Hur tar vi nu som Finland nästa steg?

ST (Större Travar) har likt ETT (En Trave Till) projektet visat att om vi fördelar tyngden över fler axlar går det att lasta mer utan ökat vägslitage. Med dagens måttbegränsningar för lastbilar kan vi med fler axlar lasta upp till 36 % mer per ekipage. Det innebär att tre fordon kan lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Uppemot 70 miljoner ton transporteras årligen från skogen till våra industrier. Där det är möjligt omlastas skogsråvaran till tåg. Men det är bara timmerbilar som kan nå ut i skogen.

För skogsindustrin står transporterna för en stor kostnad. Att effektivisera transporterna stärker industrins konkurrenskraft, samtidigt som vi minskar belastningen på miljön. Genom att på ett mer flexibelt sätt använda olika standardmoduler finns det även möjligheter att med tyngre lastbilar effektivisera logistikmönstren även för timmertransporter.

Medverkar gör:
Magnus Svensson, vd SCA Transforest
Ingela Bendrot, statssekreterare regeringskansliet
Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot
Ulric Långberg, transportpolistikt ansvarig (moderator) Sveriges Åkeriföretag, moderator

Tid: onsdag 3 juli kl. 14.15-15.00
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B24

Kontaktpersoner:
Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag, 070 347 50 65
Helena Sjögren, transportpolitisk rådgivare Skogsindustrierna, 08-762 72 35

Läs mer om seminariet

Twitter Facebook LinkedIn