Ett hållbart samhälle växer på träd

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-05-29
Referat och bilder från seminariet kommer publiceras inom kort.

Välkommen till en eftermiddag i Rosendals vackra trädgårdar där vi presenterar den nya rapporten Levande Skogar - Om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden.

Det är den tredje rapporten Levande Skogar som Skogsindustrierna presenterar på lika många år. Både politiska mål och skogsindustriföretagens egna mål för hållbart skogsbruk följs upp i rapporten. I Rosendal diskuterar vi förväntningar på skogsbruket, prioriteringar och vad som krävs för att uppsatta mål ska nås. 

Hållbart skogsbruk betyder att brukandet ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Skogsindustrins mål för biologisk mångfald är tydligt, ”vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva”. 

I årets rapport riktas fokus på ett socialt hållbart skogsbruk och skogsindustrins mål och arbete med de värden i skogen som påverkar människors livskvalitet. För den dimensionen har vi ett lika tydligt mål, ”vi ska bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet”. 

Deltagare:
Jeanette Tretten, informationschef Holmen Skog, som berättar om hur ett av Sveriges och världens ledande skogsföretag agerar i vardagen vad avser människan och skogen.
Anders Lindhagen, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, berättar hur den akademiska världen ser på människan och skogen.
Ylva Birkne, specialist på skogens sociala värden i Skogsstyrelsen, som berättar om regeringsuppdraget om skogens sociala värden.
Linda Eriksson, rådgivare skogliga frågor på Skogsindustrierna, berättar om rapporten Levande Skogar #3 och den sociala dimensionen av skogsbruket.
Per Braconier, Kommunikationsdirektör för Skogsindustrierna, modererar en diskussion med några av talarna och riksdagsledamöterna.

Anita Brodén (fp), Christina Nilsson (s), Helena Leander (mp) samt Johan Hultberg (m).

Var: Rosendals trädgårdar, Stockholm
När: 28 maj 2013 kl. 12.30-15.00.

Vi inleder med en vårlunch i den vackra fruktträdgården.

Varmt välkommen!

Twitter Facebook LinkedIn

Dokument

Ta del av föregående års rapport av Levande Skogar

Anmälan

Anmälan är stängd. Vänligen kontakta camilla.hallgren@
skogsindustrierna.org
 för mer information

Relaterade länkar

2013 / Aktivitet / Debatt / Rosendal / Skog