Vilken roll spelar skogsindustrin för en hållbar utveckling?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-01
Industrins drivkrafter, visioner och strategiska mål ställs i relation till politiska program och långsiktiga åtaganden.

När: 30 maj 2012 kl. 14.00-15.30.
Var: Rosendals trädgårdar, Stockholm.

Skogsindustrins betydelse för framtidens ekonomi och klimatomställning i centrum när branschen mötte riksdagspartiernas programförfattare

Hållbarhetsaspekter av skogsbruket och skogsbrukets bidrag till samhällets hållbarhet stod i fokus onsdagen den 30 maj 2012, när Skogsindustrierna anordnade ett seminarium där branschen mötte politiker från riksdagspartierna. I Rosendals trädgård på vackra Djurgården presenterade branschen sin syn på framtidsutmaningarna, för att sedan släppa in representanter för partiernas politiska programutvecklingsarbete.

IMG_3165_1

Marie S. Arwidsson, vd för Skogsindustrierna, inledde det årliga seminariet med att beskriva skogens roll i en ny, biobaserad ekonomi.

IMG_3123

- När vi planterar nya träd för att långsiktigt tillgodose behoven av förnybara bränslen, alternativa kemikalier och naturliga byggmateriel ökar vi samhällets klimatneutralitet.
Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen och generaldirektör på Forskningsrådet Formas, gav en bild av de forsknings- och innovationsstrategier som krävs för en biobaserad samhällsekonomi.

IMG_3103

Per Braconier, nytillträdd kommunikationsdirektör på Skogsindustrierna lyfte aspekten av allmänhetens attityd och kännedom om skogen och skogsindustrin som central för branschens förutsättningar, både som producent och arbetsgivare.

- Bland yngre är kännedomen genomgående låg om skogsindustrins verksamhet. Man anser sig ha låg kännedom, i våra undersökningar, men är samtidigt mer kritisk. Här har vi en viktig uppgift i att visa upp vår verksamhet mot skolor och universitet. Bland studenter svarar till exempel 29 procent ”vet ej” på frågan om skogsbruket i Sverige tar hänsyn till växter och djur, att jämföra med 15 procent, hälften så många bland förvärvsarbetande.

Paneldiskussion med partirepresentanter lyfte fram skogsindustriernas utmaning på arbetsgivar- och produktutvecklingssidan

I paneldiskussionen deltog Martin Andreasson från Moderaterna, Lennart Olsson från Miljöpartiet, Emil Källström från Centerpartiet, Christer Nylander från Folkpartiet samt Berit Högman från Socialdemokraterna – samtliga med ansvar för sina respektive partiers politikutvecklingsarbete.

IMG_3135

Martin Andreasson började med att poängtera att Skogsindustrierna har ett ansvar för att öka kännedomen om skogen och skogsbruket även i städerna.

- Det finns en viktig utmaning för Skogsindustrierna i att nå särskilt de unga.

IMG_3159

Berit Högman fyllde i:

- Det är inte att de är ignoranta, det är någon som inte berättat för ungdomarna om hur skogsbruket fungerar, som kanske är uppväxta i storstad

Marie S. Arwidson lyfte fram att förståelsen för det ekonomiska kretsloppet är central för att kunna förklara skogens betydelse för Sverige.

- Vi måste förklara att man kan arbeta med tjänster i storstaden på grund av tillverkningen på landsbygden.

För att skogsindustrin ska bli en attraktiv arbetsplats måste politiska satsningar på det livslånga lärandet till, menade Berit Högman. Man måste kunna gå vidare till mer kvalificerade yrken inom skogsnäringen senare i livet.

- Men skogsindustrin måste också satsa på att skapa arbeten för båda könen på landsbygden. Då blir det roligare för alla att stanna kvar.

IMG_3153

Panelen var överens om att skogen inte får politiseras på samma sätt som i stor utsträckning skett med jordbruket, samtidigt som politiken inte får lämna skogsägarna med helt fria händer.

- Äganderätten är den bästa garanten för hållbart skogsbruk, det är farligt att fastna i fällan att tro att politiker är de enda som kan ta långsiktigt ansvar varnade Emil Källström, Christer Nylander och Martin Andreasson.

Berit Högman och Lennart Olsson lyfte fram att miljölagstiftningen fyller en fortsatt viktig roll.

- Vi som skogsägare måste vara med och ta ansvaret för biologisk mångfald. Lagstiftningen måste stötta detta, fyllde Berit Högman i.

- Jag håller med om att äganderätten är viktig, men det kan behövas skärpning på vissa områden. En fjärdedel av avverkningarna lever inte upp till miljömålen. Vi kan inte utgå från att alla är ansvarstagande idealister. Vi har talat om att miljöorganisationer ska ha mer att säga till om, menade Lennart Olsson.

IMG_3164

Avslutningsvis betonade panelen gemensamt att det finns stora områden i samhället där skogsråvaran kan spela en viktigare roll.

- I min kommun börjar vi nu bygga flerfamiljshus i trä. Här finns en framtid, menade Lennart Olsson.

IMG_3149

Emil Källström avslutade med att säga att skogsråvara är en förutsättning för fler miljöinnovationer, vilket betyder att om man är ung, vill rädda miljön och världen och tjäna pengar samtidigt – är det skogsindustrin man ska satsa på. Nu är det dags för oss tillsammans att visa det för nästa generation.

Anmälan

När: 30 maj 2012 kl. 14.00-15.30.

Var: Rosendals trädgårdar, Stockholm.

Mer information

Skogsindustrin motor för framtidens bioekonomi

Relaterade länkar

2012 / Nyhet / Rosendal / Stockholm