Så bra kan det bli - Nya produkter och fler jobb inom skogsindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-05-22
Välkommen till ett seminarium i Rosendals vackra trädgårdar där vi berättar om, tydliggör och diskuterar slutsatserna utifrån scenarier om skogsindustrins utveckling fram till 2020.

Under dagen får du ta del av hela kedjan från dagens skogsbruk till framtidens förnybara produkter. Med rätt förutsättningar kan skogsindustrin skapa tusentals arbetstillfällen inom de närmaste åren. Seminariet belyser jobben, industrins konkurrenskraft och det nationella skogsprogrammet.

Banner.png

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, inleder och hälsar välkommen.

Petri Vasara, Global Practice Leader Pöyry, och Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, berättar om fyra scenarier för fler jobb och tillväxt inom skogsindustrin under de närmaste åren fram till 2020.

Jan Lagerström, forskningsdirektör Skogsindustrierna, berättar om inspirationsmaterialet Ekoportal2035. Det är en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum.

Linda Eriksson, rådgivare skogliga frågor på Skogsindustrierna, presenterar rapporten Levande Skogar IV, en uppföljning av branschens arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden.

Per Braconier, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, modererar en diskussion med några av talarna och riksdagsledamötena Jennie Nilsson (S), Jonas Eriksson (MP), Mats Odell (KD) och Johan Johansson (M). 

Var: Rosendals trädgårdar, Stockholm

När: 27 maj 2014 kl. 11.00-13.00.
Vi avslutar med en försommarlunch i den vackra fruktträdgården kl. 12.30.

Anmälan: Anmälan är stängd. För frågor kring anmälan, vänligen kontakta camilla.hallgren@skogsindustrierna.org.

Välkommen!

Twitter Facebook LinkedIn

Anmälan

Anmälan är stängd. För frågor kring anmälan, vänligen kontakta camilla.hallgren@skogsindustrierna.org.

Relaterade länkar

2014 / Aktivitet / Rosendal