Hållbar upphandling av vägtransporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-08-24
Karolina Boholm, Ansvarig för Transportpolitik på Skogsindustrierna, deltar i mässan Lastbil 2010 i Jönköping. Under seminariet ”Säker framtid för skogstransportörerna!” talar hon under temat hållbar upphandling av vägtransporter. På seminariet kommer ett helt nytt initiativ presenteras för första gången: Skogindustriernas gemensamma hållbarhetskriterier för vägtransporter.

Utöver detta kommer Skogsindustriernas hållbarhetsarbete presenteras, branschens gemensamma klimatmål, vad skogsindustrin gör för att miljöanpassa transporterna samt det nya certifikatet för säker lastning av rundvirke.

Seminariet tar upp säkerhetsfrågor i samband med lastning av virke från lastbil till tåg. För att öka den förebyggande säkerheten behövs det skapas enhetliga rutiner. En gemensam policy framtagen av olika parter presenteras. En annan fråga som behandlas är hur Skogsindustrierna upphandlar transporter. Vilka kriterier tillämpas för att säkra ett långsiktigt hållbara transporter med ett säkert miljötänkande? Hur kan vi kraftsamla för att öka skogslogistikfrågornas synlighet? Ett nytt initiativ presenteras.

Datum: fredag 27 augusti
Tid: kl 10 – 13
Plats: Lastbil 2010 på Elmiamässan i Jönköping
Moderator: Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
 

  • Inledning av Johan Lindström, Sveriges Åkeriföretag
  • Säker Tåglastning av rundvirke, Gemensam policy mellan Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag. Håkan Sjöström, Green Cargo
  • Hållbar upphandling av vägtransporter. Karolina Boholm, Skogsindustrierna
  • Skogslogistikföretagen kraftsamlar. Petri Ekorre, Skogsåkarna.
     

I samband med mässan finns en Veteranbilsutställning med tema timmertransporter! Det är Åkerihistoriska Sällskapets som arrangerar och du hittar veteranlastbilsutställning i C-hallen under Lastbil 2010. I år är temat "Timmertransporter". Ett 30-tal veteranlastbilar kommer att finnas på plats, och det kommer även att visas veteranfilmer.