Forskningsseminarium om de senaste landvinningarna inom skogsbioteknik och förädling

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-11-11
Svenska forskare har just slutfört arbetet med att bestämma granens arvsmassa. Vilka nya möjligheter öppnar sig då? Arbetet med att få fram tekniska lösningar för klonskogsbruk med hjälp av somatisk embryogenes går raskt framåt – var står vi idag? Hur kan nya konstellationer av forskare och industrirepresentanter komma fram med helt nya lösningar för effektiv skogsföryngring.

Välkommen att lyssna på några av våra mest framstående forskare och diskutera med dem. Du får veta vilka resultat och tillämpningar som finns redan idag och visionerna för framtiden.

Skogsindustriernas Skogs- och Forskningskommitté samt UPSC Berzelii-center för skogsbioteknik inbjuder till en dag med forskningsinformation och diskussioner inom skogsbioteknik och förädling.

Inbjudna är industriföreträdare och framtida användare av forskningsresultaten, myndigheter, politiker samt forskningsfinansiärer.

Under dagen kommer en bred översikt över pågående aktiviteter, nya resultat och tillämpningar samt visioner för framtiden att ges.

Målsättningen med dagen är att stimulera till en diskussion mellan forskare och beslutsfattare för att bättre förstå problemställningar och de möjligheter till lösningar som forskning kan bidra med.

Plats och datum

Tisdag 2 december kl 13.30 – 17.00 med efterföljande mingel på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Wallenbergaren, Stockholm.

Anmälan

Anmälan till seminariet görs till Linda Eriksson linda.eriksson@skogsindustrierna.org senast den 25/11 2014.

Varmt välkommen!

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09