Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin (programkonferens)

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-29
Skogsindustrierna har, tillsammans VINNOVA och Trä- och Möbelföretagen, sedan 2007 genomfört ett uppdrag från Näringsdepartementet att genomföra Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin. Ett stort antal projektansökningar har under åren bedömts och behandlats och programstyrelsen har fattat beslut om att bevilja nära 70 olika projekt. Industrins insats, tillsammans med den offentliga insatsen, uppgår till mer än 500 miljoner kronor i de olika samverkansprojekten mellan universitet, institut och näringsliv.

Inom ramen för Branschforskningsprogrammet anordnas nu en slutkonferens med såväl kortare redovisning av beviljade projekt som andra, aktuella programpunkter. ”Hur kan svenskt deltagande i EU-programmen bli mer framgångsrikt” och ”Hur rustar svensk skogs- och träindustri för fortsatta landvinningar och möter framtida utmaningar” kommer bla att diskuteras.

Konferensen är öppen för alla med intresse för svensk skogsindustri, och speciellt aktörer som på ett eller annat sätt medverkat i beviljade projekt.

Datum:
15-16 jan 2013
Arrangör:
VINNOVA, Föreningen Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen
Plats:
Courtyard Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50
Ort:
Stockholm
Anmälan senast:
21 december 2012  

Program (preliminärt)

15 januari

11.30 Registrering, kaffe

12.00 Lunch

13.00 Inledning
* Lydia Capolicchio – sätter ribban för konferensen
* Charlotte Brogren inledningstalar,
* Karin Emilsson, Södra, programstyrelsens ordförande, presentation av programmet
* C-G Beckeman, Reflektioner över programmets utveckling
* Thomas Åström, Faugert, Halvtidsutvärdering av Branchforskningsprogrammet

14.15 Presentation av beviljade projekt, projektkavalkad nr 1

14.45 Kaffe med mingel
 
15.30 Effektiva processer, Key Note speaker Göran Bengtsson, Stora Enso – Presentation av beviljade projekt, projektkavalkad 2 + 3 – interaktion med publiken, frågestunder

17.45 Hur kan svenskt deltagande i EU-programmen bli mer framgångsrikt – EU-supportkontoret, företrädare för forskningsaktörer och näringsliv

18.30 Välkomna till bords – Ingemar Ekdahl

19.00 Gemensam middag

16 januari

08.50 Välkomna till dag 2 – Lydia Capolicchio

09.00 Utveckling av nya material, Key note speaker Tomas Johannesson - presentation av beviljade projekt, projektkavalkad 4 + 5, interaktion med publiken, frågestunder

10.30 Kaffe med mingel

11.15 Senaste nytt om Forskningsproppen, arbetet med strategiska forskningsagendor, uppstart av WoodWisdom-Net +

12.00 LUNCH

13.10 Effektivt nyttjande av trä, Key note speaker Ulla Grönlund, Luleå tekniska universitet – Presentation av beviljade projekt, projektkavalkad 6 + 7 – interaktion med publiken, f rågestunder

14.40 Kaffe

15.00 Hur rustar branschen för framtida landvinningar och möter utmaningarna – Paneldiskussion med företrädare för aktörer inom och utanför sektorn.

16.00 Avslutning

Twitter Facebook LinkedIn

Anmälan

Evenemanget har redan passerat.