Wisby Strands trädtält, Strandvägen 4

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-26
Onsdagen den 2 juli presenterar Skogsindustrierna ett digert seminarieprogram i Wisby Strands trädtält. Seminarierna handlar om kilometerskatten, skogsindustrins produkter, vad vi ska använda skogen till och träbyggandets möjligheter. Mellan seminarierna kan du luncha och fika med oss i skuggan.

Kilometerskatt – nackdelar och fördelar
 

Kilometerskatten är på tapeten igen - under namnen avståndsbaserad slitageavgift (S), lastbilsskatt (MP) och kilometerskatt (V). En avståndsbaserad skatt slår direkt mot transporter med långa avstånd - speciellt på landsbygden. Borde vi inte beskatta utsläpp istället för avstånd?

Medverkar gör Karin Svensson Smith, talesperson klimatfrågor, Miljöpartiet. Ulf Berg, talesperson landsbygdsfrågor, Moderaterna. Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna.

Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: Klockan 08.00-09.00. Frukost serveras från kl. 08.00.
Arrangör: Skogsindustrierna
 

Läs mer om seminariet

Bioenergi från skogen – potential, tillväxt och konkurrens
 

Skogen är en förnybar, men också begränsad råvara som därför måste användas resurseffektivt. Skogsindustrierna vill verka för att få ut maximalt värde ur varje träd men kanske kan vi ta ut mer bioenergi i form av grenar, toppar och andra skogsrester av lägre kvalitéer. Enligt utredningen Fossilfrihet på väg finns stora potentialer att öka uttaget av bioenergi från skogen. Men hur går det ihop med industrins utveckling och den biologiska mångfallden?

Seminariet tar upp potentialen för att ta ut bioenergisortiment ur skogen, tillväxten och konkurrensen med andra alternativ.

Skogsindustrierna bjuder in till debatt med Karin Svensson Smith, klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelse, Sven Hunhammar, avdelningschef klimat, Naturskyddsföreningen, Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna, Mia Iwarsson Wide, programchef Skogforsk. Moderator är Helena Sjögren, rådgivare bioenergi Skogsindustrierna.

Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: Klockan 09.15-10.00.
Arrangör: Skogsindustrierna
 
 

Välkomstseminarium:
Med skogsindustrin är framtiden förnybar
 

Lyssna till Skogsindustriernas vd Carina Håkansson som hälsar välkommen till Wisby Strands trädtält och tar upp viktiga frågor och utmaningar för skogsindustrin.
 
Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: Klockan 11.00-11.30
Arrangör: Skogsindustrierna
 

Nya produkter från skogen – miljoner möjligheter eller luddiga luftslott?


Svensk skogsindustri är idag världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror. För att behålla sin tätposition i bioekonomin måste nya produkter utvecklas. Vad är på gång och vad krävs för att skogsindustrin ska kunna producera fler högförädlade och förnybara produkter?

För att klara klimatutmaningen och utveckla en stark bioekonomi så måste fossilt baserade bränslen och produkter ersättas med produkter från förnybar råvara. Den svenska skogen och dess produkter spås därför en ljus framtid. Det pratas om material som till exempel textil, biokompositer och nanocellulosa. Men vilka är egentligen de nya, högförädlade och förnybara produkterna från den svenska skogsråvaran? Hur ser forsknings- och innovationsagendan ut? Vilka nya produkter är nära en kommersialisering och vilka är lovande men mer fjärran? Och hur ser marknaden ut? Under seminariet diskuterar en panel med experter från skogsbranschen bland annat dessa frågor. Syftet är att tydliggöra visioner och syna verkligheten, det vill säga att fördjupa diskussionen om nya produkter från skogen faktiskt innebär miljoner möjligheter eller mest är luddiga luftslott.

Medverkar gör Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna. Christer Segerstéen, Ordförande, Södra. Jan Wintzell, chef Affärsutveckling och Innovation, Sveaskog. Jan Lagerström, Forskningsdirektör, Skogsindustrierna och Anders Esselin, moderator.

Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: Klockan 11.30-12.15
Arrangör: Skogsindustrierna
 
 

Lunch och utställning
 

Stanna kvar efter seminariet och luncha med oss i trädtältet. Vi visar en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum från Ekoportal2035.
 
Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: Klockan 12.15-13.00
Arrangör: Skogsindustrierna
 

Vad ska vi ha skogen till – ger ett nationellt skogsprogram alla svar?


I en bioekonomi ökar efterfrågan på skogen som råvara till allt fler produkter. Samtidigt tjänar skogen som en viktig grund för biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv. Hur ska alla dessa värden förenas. Vad ska vi egentligen ha den svenska skogen till? Ger ett nationellt skogprogram alla svar?

Regeringen har under våren beslutat att Sverige bör utveckla ett nationellt skogsprogram som omfattar skogens ekonomiska, social och miljömässiga värden. Målet är att skogen och dess värdekedja ytterligare ska bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi. I en bioekonomi ökar efterfrågan på skogen som råvara till allt fler produkter. Samtidigt tjänar skogen som en viktig grund för biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv. När efterfrågan på skogens nyttigheter ökar riskerar det att även öka konflikterna mellan dess värden. Vad ska vi egentligen ha den svenska skogen till, och hur kan vi hantera de intressekonflikter som finns. Ger ett svenskt skogsprogram svar på alla frågor?

Medverkar gör Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, Linda Berglund, expert svensk skog, WWF och Anders Esselin, moderator.

Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: 13.00-14.00
Arrangör: Skogsindustrierna
 
 

Nytt byggande för en ny tid - med klimatet i fokus
 

Det behövs fler bostäder, fler skolor, fler sjukhus. Men det byggs för lite, för dyrt och med stor negativ klimatpåverkan. Framförallt är klimatpåverkan stor i material- och byggskedet. Vi måste ta bostadskrisen på allvar och samtidigt gå mot en cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet.    

Vi blir alltfler människor, och vi bor allt tätare – urbaniseringstakten ökar. Vi behöver därför bygga mer, men det måste ske kostnadseffektivt och hållbart. Bostäder och byggnader står för en väldigt stor negativ klimatpåverkan. Med passivhusteknik och nära-noll-energihus tar vi bra utvecklingssteg, men fortfarande behöver klimatpåverkan minskas i material- och byggskedet. Hur kan byggsektorn ta plats i den cirkulära ekonomin samtidigt som vi tillgodoser behovet av fler bostäder och tillför långsiktiga värden för våra städer? Går det att halvera byggtid och kostnader, och går det att halvera klimatpåverkan? På seminariet diskuteras byggandets klimat- och kvalitetsfrågor, och hur omsätts klimatinsikter till politiska styrmedel. Välkommen att fortsätta diskussionen under avslutande mingel fram till klockan 17.00.

Deltar gör Maria Rankka, vd Stockholms handelskammare, Tobias Olsson, förbundsordförande Sveriges Arkitekter, Johnny Kellner, Energi- och klimatstrateg, Mikael Lindberg, vd Martinsons, Arne Olsson, vd Folkhem, Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, samt Lydia Cappolicchio, moderator.

Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: 15.00-16.00
Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli
 

Träbyggnadsmingel
 

Efter seminariet är du varmt välkommen att stanna kvar och mingla med oss på vårt träbyggnadsmingel i Wisby Strands trädtält. Välkommen!

Dag: Onsdag den 2 juli
Tid: 16.00-17.00
Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81

Relaterade länkar

2014 / Aktivitet / Almedalen