Bolaget, Stora Torget 20

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-04
Tillsammans med Svensk Energi och Svenskt Näringsliv anordnar SKGS - basindustrins energisamarbete ett seminarium som behandlar frågan "Är det dags för en ny Energikommission?" onsdag 2 juli kl. 10.00-11.30.

Är det dags för en ny Energikommission?


Den svenska elförsörjningen ger oss internationellt konkurrenskraftiga priser, hög leveranssäkerhet och låga klimatutsläpp. För att detta ska kunna säkerställas även i framtiden behövs politiskt ansvarstagande och långsiktighet, något som saknas - är det dags för en ny Energikommission?

Sverige har lyckats. Utifrån betraktat anses Sverige har en guldsits vad gäller energi. Vi har en elförsörjning som ger oss internationellt konkurrenskraftiga priser, hög leveranssäkerhet och låga klimatutsläpp – en ekvation som många andra länder kämpar för att få ihop. Detta har gett konkurrensmässiga fördelar för svensk industri och bidragit till vårt välstånd. Utmaningen för Sverige ligger i hur detta ska kunna säkerställas även i framtiden, särskilt i en föränderlig omvärld. För att klara detta behövs politiskt ansvarstagande och långsiktighet. Energi- och klimatpolitiken behöver ha ett brett, blocköverskridande stöd, och inte som nu riskera att förändras mellan varje mandatperiod eller vara föremål för politisk populism och önsketänkande. Därför ställer vi frågan: Är det dags för en ny Energikommission? Med syfte att nå en långsiktig, ansvarsfull och bred uppgörelse om energi- och klimatpolitiken som även i framtiden kan bidra till konkurrenskraft och välstånd?

Medverkar gör Annika Lundius, vice VD, Svenskt Näringsliv. Anders Ferbe, förbundsordförande, IF Metall. Björn O Nilsson, VD, IVA. Jonas Abrahamsson, VD, EON Sverige. Jan Johansson, VD SCA och ordförande SKGS. Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson (S), Riksdagen. Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson (M), Riksdagen. Maria Sunér Fleming, energidirektör, Svenskt Näringsliv. Lina Palm, energidirektör, SKGS. Kjell Jansson, VD, Svensk Energi. Willy Silberstein, moderator.

Dag: Onsdag den 2 juli,
Tid: Klockan 10.00-11.30
Arrangör: SKGS, Svenskt Näringsliv och Svensk Energi
 
Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81

Länkar

Mer information om SKGS

Relaterade länkar

2014 / Aktivitet / Almedalen