Transportmedel vid landtransporter i Sverige, tonkm

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-25

Ladda ner vald bild:
PowerPoint

Ladda ner serie:
PowerPoint

Transporter av rundvirke (råvara) är det klart störta transportarbetet som görs vid landtransporter i Sverige för den svenska skogsindustrin. Rundvirkestransporter är också till stor del beroende av lastbilstransporter eftersom järnvägstransporter förutsätter omlastning på terminal och för att det inte finns järnvägsspår överallt i skogen.

Färdiga produkter ska ofta på export och sker då med sjöfart varför staplarna är lägre för trävaror, massa och papper.

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Statistik / Transporter