Transportmedel vid landtransporter i Sverige, procentuell fördelning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-25

Ladda ner vald bild:
PowerPoint

Ladda ner serie:
PowerPoint

Basen för den procentuellt fördelningen i diagrammet är tonkilometer.

Skogsindustrin arbetar för att öka andelen järnvägstransporter, men trots detta är beroendet av lastbil stort. Speciellt gäller detta råvarutransporter (rundvirke) då alla råvarutransporter börjar med lastbil från virkesupplägg i skogen. Eftersom det inte finns järnvägsspår överallt i skogen måste alltså rundvirkestransporterna börja med lastbil. I de fall järnväg sedan används lastas rundvirket om på terminal till järnväg. För flis och trävaror är andelen järnväg också låg, mycket beroende av att få sågverk har industrispår (kapillärspår) in på anläggningen.

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Statistik / Transporter