Transportmedel vid export

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-25

Ladda ner vald bild:
PowerPoint

Ladda ner serie:
PowerPoint

Merparten av svensk export av massa och papper går i skogsindustrins egna RoRo - fartyg i miljöanpassad systemtrafik på europeiska hamnar.

Andelen gods på järnväg skulle kunna vara högre men utvecklingen bromsas av tekniska och administrativa brister i det europeiska järnvägssystemet.

I avsaknad av järnvägstransporter som möter industrins krav på pålitlighet punktlighet och flexibilitet tenderar lastbilstransporterna att öka. Sågverken har i mindre utsträckning industrispår (kapillärspår), vilket gör att järnvägstransporter blir färre eftersom järnväg förutsätter omlastning.

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Statistik / Transporter