Skogsindustrins landtransporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-25

Ladda ner vald bild:
PowerPoint

Ladda ner serie:
PowerPoint

Medeltransportavståndet för järnväg är 400 km och för lastbil 102 km. Det återspeglar det faktum att järnvägen har sin fördel på längre sträckor och lastbil används till kortare transporter.

Av alla järnvägstransporter för gods står skogsindustrins för 22 %, dvs inklusive malmbanan. Den enskilt största typen av järnvägstransporter är malmtransporter med 45 %. Totalt fraktades 68 miljoner ton gods på järnvägarna i Sverige under 2010.

Skogsindustrins lastbilstransporter är fördelade i avstånd enligt staplarna. Totalt transporteras 70 miljoner ton gods relaterat till skogsindustrin (rundvirke, massa, papper, flis och sågade trävaror). Majoriteten av dessa är korta transporter under100 km, eller mer exakt 43 milj. ton transporterades under 100 km vilket motsvarar 61 % av den totala volymen. Endast mycket få transporter sker på sträckor över 300 km. Totalt 3 miljoner ton, vilket motsvarar 4 %.

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Statistik / Transporter