Utsläpp av klorerad organisk substans (AOX)

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-18

Skärmavbild 2016-05-18 kl. 10.31.37

Ladda ner vald bild:
PowerPoint

 

 

Utsläppen av klorerad organisk substans, mätt som AOX, har minskat med 97 procent sedan mitten av 1980-talet. Detta har åstadkommits genom förändrad koknings- och blekningsteknik vid tillverkningen av kemisk massa. Sedan 1993 används ingen klorgas för blekning vid de svenska bruken. Idag används vanligen syrgas, väteperoxid och klordioxid för blekningen. Utsläppen av AOX vid dessa bruk motsvarar ca 0,08 kg /ton kemisk massa. Vid en del fabriker används inte heller klordioxid, varvid utsläppet av AOX har upphört. Vid omfattande studier av effekterna av avloppsvattnen från fabriker som bleker med respektive utan klordioxid har inga direkta skillnader påvisats. Studierna har utförts i samverkan mellan Naturvårdsverket och branschen. 

 

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11

Relaterade länkar

Miljö / Statistik