Investeringar i skogsindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-16

Skärmavbild 2016-05-12 kl. 15.31.53

Ladda ner vald bild:
PowerPoint

Ladda ner serie:
PowerPoint

Investeringarna i skogsindustrin avser investeringar i byggnader och anläggningar, maskiner och inventarier vid anläggningar i Sverige. Även investeringar för miljöskydd och IT investeringar (enbart hårdvara) ingår. Källa är SCBs investeringsenkäter, som genomförs tre gånger per år.

 

Diagrammet visar de senast publicerade uppgifterna och är uttryckta i löpande penningvärde. Investeringsprojekt som löper över flera år fördelas på undersökningsår i den takt investeringarna färdigställs. Det är därför inte möjligt att finna direkt överensstämmelse mellan SCB:s uppgifter från investeringsenkäterna och företagens kungjorda investeringsprojekt.

 

Investeringar i skogsindustrin utgör ungefär 20 % av de totala industriinvesteringarna årligen.   

Relaterade länkar

Ekonomisk betydelse / Statistik