Branschstatistik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-30

Statistik

Fakta och nyckeltal - Den svenska skogsindustrin i korthet

Ekonomisk betydelse

 • Världens 3:e största exportör av massa, papper
 • och sågade trävaror
 • Exportvärde 2015: 127 miljarder kronor
 • 80 % av produkterna exporteras
 • Investerade för drygt 12 miljarder kronor 2015


Producerade volymer 2015

 • 11,6 miljoner ton massa, varav marknadsmassa 3,9 miljoner ton
 • 10,2 miljoner ton papper
 • 18,1 miljoner kubikmeter sågade trävaror


Sysselsättning

 • 70.000 anställda inom skogsnäringen
 • Ytterligare 30.000 enskilda företagare är verksamma inom skogsnäringen


Skog

 • 70 % av Sverige består av skogsmark
 • 80 % av skogsmarken brukas
 • 1 % av skogen avverkas årligen
 • På 90 år har skogsförrådet fördubblats


Energi

 • 96 % av den värmeenergi som skogsindustrin använder är bioenergi
 • Elförbrukning: 20 TWh. per år, drygt 15% av Sveriges totala elanvändning.


Hållbarhet

 • Utsläppet av växthusgaser från skogsindustrin motsvarar ca 1 % av landets totala utsläpp
 • Utsläppet till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 % sedan början av 80-talet samtidigt som massaproduktionen ökat med 30 %.
 • Utsläppet till luft av svavelföreningar från massaoch pappersbruk har minskat med 98 % sedan början av 80-talet samtidigt som massaproduktionen ökat med 30 %.


Transport

 • Sveriges största transportköpare – 25 miljarder kronor årligen


Forskning

 • Sverige satsar 2 miljarder kronor på skogsforskning vid universitet, högskolor och institut per år
 • De skogsindustriella företagen satsar 2,3 miljarder i egen forskning per år


Medlemmar i Skogsindustrierna

 • 50 massa- och pappersbruk
 • 120 sågverk
 • 40 företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning
 

Statistiken i sammandrag

Branschstatistik - sammandrag (PDF)

Mer fakta?

Ta del av vår branschstatistik genom länkarna i vänsterspalten.